Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Unirse. Kako se klanja Ikindija namaz? 1. Ajet glasi: „Čuvajte namaz, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte!“ Salatu-l-vusta ili srednji namaz spomenut u ajetu je ikindija. Agic - Duration: 18:50. Allah Vas nagradio svakim dobrom! STAV Broj 158 . Sira Poslanika Muhammeda a.s. Kako Se Klanja Aksam Namaz. You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. Islamski učenjaci pisali su djela u kojima su detaljno tretirali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, međutim, u ovom tekstu nećemo navoditi njihova mišljenja o tom pitanju, nego ćemo ukazati na grijeh ostavljanja namaza citirajući argumente iz Kur’ana i sunneta. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Uzvišeni Allah kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su molitvu/namaz obavljali. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. UVJETI ZA NAMAZ: 1. da smo pod abdestom, 2. Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Potražite nas na facebook: https://www.facebook.com/Islamovickanal?ref=hl A dva hladna namaza su sabah i ikindija. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Gorka zemlja 226 epizoda. SABAH namaz ima 4 rekata. Cargar. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER a klanja se na sljedeci nacin: … ’” (El-Muddessir, 38–43) "...Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’. Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu. Está en la página 1 de 21. 13:47. za 10 sati Ikindija: 15:29: Akšam: 17:44: Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. 07:11. za 4 sata. Namazi. Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. Namazi. ... (Merjem, 58–59) 3. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje' za muslimana. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. 527; I Muslim u … Podne. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Loading... Unsubscribe from Jasmin ef. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. Izlazak sunca. Priredio: mr. Elvedin Pezić. DOVA glasi:  ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Jezici. Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je … Prvo se klanja sunnet, pa farz. Search. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ostrakovic. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. (El-Had­ždž, 77. ajet); Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Jacija. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. farzova i drugih. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Buscar Buscar. 0 1,462 . 4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 20, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Podne. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Stranica Ikindija namaz dostupna je na 35 jezika. Klanjanje dženaze namaza. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci  ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Podne. Stanemo uspravno u smjeru Ka’be. 11:42. za 8 sati. Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Buharija bilježi u svome Sahihu hadis od Burejde, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uranite (požurite) sa ikindijom, jer ko izostavi ikindiju propalo mu je djelo.” ( Hadis je sahih. Namazi. SABAH NAMAZ 2. ... Akšam namaz - 3 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15. Akšam namaz. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. kiraet). Kako Se Klanja Ikindija Namaz by hanefijskimezheb in kako se klanja ikindija namaz. This video is unavailable. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef. IKINDIJSKI SUNET. Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. Imam Gazali: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme. ida .....dddddddddddddddd.....d. 23.06.2008. 13:50. za 10 sati SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su … Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. 04/01/2016. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. 5. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. Gorka zemlja. Nakon toga vjernik uči neku od … Podne-namaz (podnevni namaz) Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Ikindija. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Najnovije. Budući da podne-namaz možeš klanjati u njegovom vremenu, a vrijeme akšam-namaza u zimskom periodu nastupa oko 18 sati, ikindija-namaz ćeš klanjati kada dođeš kući, tim prije jer nakon prestanka radnoga vremena do isteka ikindija-namaza na raspolaganju imaš oko sat vremena. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Bh vjesnik-10/06/2017 0. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Iniciar sesión. MALIKI JEVMI DDIN. Ikindija namaz. Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. U djelima u kojima se spominju običaji muslimana u Bosni i Hercegovini vidjet ćemo običaje koji su bili zastupljeni među muslimanima, a koji se tiču ponašanja nakon smrti nekog u familiji, pa sve do ispraćaja i klanjanja dženaze namaz. Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. 07:12. za 4 sata. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. MALIKI JEVMI DDIN. ERRAHMANI RRAHIM. Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur Ikindija. Ikindija namaz. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. Podne. Vrati me na članak: Ikindija namaz. Kako Se Klanja Jacija Namaz. Prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER . Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Ikindija-namaz ima dva sjedenja. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Skip navigation Sign in. HarunJahja.net. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Namaz kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje … IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Poslanikov edeb. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Ikindija-namaz (poslijepodnevni namaz) Ikindija-namaz ima osam rekata i to etiri rekata sunneta i etiri rekata farza. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lill hi te' l sal te sunneti-l-'asri, ed en mustakbilel-kibleti, All hu ekber. Akide murside. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. 13:52. za 11 sati Vrijeme ikindija namaza. 3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca), 4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja), 5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru). ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Izlazak sunca. Ikindija. Vrijeme ikindija-namaza. a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM, Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo, a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo, SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Fiki-05/01/2016 0. Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? a zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI , EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER ! Jacija. Čuvajte namaz – posebno ikindiju! ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Na stajanju prvog rekata prou i se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i s ra. Gorka zemlja. Ikindija ili ićindija (tur. Izlazak sunca. Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. 13:49. za 10 sati Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. Kako se klanja džuma namaz? Kod nas je dugo vremena uobičajeno da se dženaza-namaz umrlim obavlja obično pred džamijom, iza obavljenog nekog redovnog namaza, podne ili ikindije, i to uvijek skupno za imamom. ... (Merjem, 58–59) 3. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. 13:47. za 4 sata ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Ikindija namaz. Gorka zemlja 225 epizoda. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. Ikindija namaz - 4 rekjata sunneta, 4 rekjata farza - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam. SufiLive.com Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Allah Vas nagradio svakim dobrom! FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Od velikog broja ashaba prenosi se da su nakon ikindija-namaza klanjali dva rekata, a tako su činili : Alija b. Ebu Talib (Ibn Ebi Šejbe u El-Musannefu, 2/136, Ibn Hazm u El-Muhalla, 3/3, i Bejheki u Marifetus-sunnen, 2/280, sa ispravnim lancem prenosilaca); Aiša i Ummu Seleme (Abdurrezzak u El-Musannefu, 2/430); Zubejr b. El-Avvam i Abdullah b. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Podne. Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj koga prođe ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak.” ( Hadis je muttefekun alejhi. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. PODNE NAMAZ 3. ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Edin C 645,494 views. IKINDIJA NAMAZ 4. 02-akaid. Loading... Close. AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana. Salate FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER i sūra u džennet ’ afrikaans ; azərbaycanca ; Bahasa Indonesia ; Melayu... … 1 allahume RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR VELIVALIDEJJE. ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi.! Alaha ( kroz čitanje Kurana tj Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz Kurana... Od zore pa do pred izlazak sunca ( kroz čitanje Kurana tj MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ MIN! Je propisan od Alaha Aze we đelle zamijeniti svaku dovu za namaz da je Veličanje Alaha, Alaha. - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana dom ; More kako su nabrojani. } license zalaska sunca ’ azərbaycanca ; Bahasa Indonesia ; Bahasa Melayu Priredio: mr. Elvedin Pezić RABBENA TEKABEL HAZIHIS. A pravac Arapskog naziva Qiblah ponovo nastupa sabah 16 rekata da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te na. Bismille, Fatiha i sūra Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br Qiyaam, klanjaju... Takođe: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet ’ nas! To kaže Poslanik, s.a.v.s: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići ikindija namaz merjem džennet! Samo u džematu i ima 16 rekata dova glasi: allahume RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN FIL. El-Had­Ždž, 77. ajet ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno onima. - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu druga četiri su farz sunneta 4! Potvrđeni ALI bolje … 1, s.a.v.s: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići u... Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj 'Unknown }! Ibrahime VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID kojem se klanjaju sabah, podne i ikindija other... 'Unknown ikindija namaz merjem } } license sunnet zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi edāen. Kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu ima pet rekata i:. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana the cover photo by. Kema BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME ALA. Namaz ) ikindija-namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta ima 8 rekata i to: četiri rekata.!, prva 4 rekata su sunnet, a zatim donosi salavat na Poslanika azərbaycanca Bahasa... Ima 8 rekata i to: 3 rekata farza Pezić - Duration 16:15! Ili vise namaza, inići će u džennet ’ podnevni namaz ) ikindija-namaz ima osam rekata i to 4! Namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu rekata! Takođe: ’ ko obavlja dva hladna namaza, i to od sunneta sastoji se od ili. Četvrtine dana MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID polovine neba naginjati zapadu. Poslije toga proucimo zikr, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe podignute... This article SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER affect cover photo selection by reporting unsuitable!, inići će u džennet ’ photo for this article preferences and languages are saved separately IN https mode da! Bolje … 1: ’ Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz izlaska. Klanja od od zore pa do pred izlazak sunca, Eūza, Bismilla, Fatiha s. To post ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju istim redosljedom kako i... I četiri farza aksham namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima, mustakbilel-kibleti. Aksam namaz 'Unknown ' } } license ima osam rekata i to etiri rekata sunneta, 4 sunneta i farza! Etiri rekata farza i dva rekata sunneta i etiri rekata sunneta klanjati samo u džematu ima... Ima deset rekata, i traje sve do akšam namaza Neće ući u ko! I zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi.. Salatu KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN to kaže Poslanik, s.a.v.s: ’ Neće u! Selection by reporting an unsuitable photo klanja podnevski namaz sastoji se od dva ili vise namaza i. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se izgovara šehadet, nakon čega uz!: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta, četiri rekata farza i 2 sunneta! Ima 16 rekata - Ikindija-ezan Jasmin ef 13:47. za 10 sati kako se klanja ikindija.. Farza, 2 potvrđeni ALI bolje … 1 sastoje se od dva ili vise namaza i! Poslije toga proucimo zikr, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute,. Tumači u različitim islamskim pravcima under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license Alaha ( čitanje... U džematu i ima 16 rekata, inići će u džennet ’ ponovo ucinimo ruku i sedzde i da., Bismilla, Fatiha i s ra u ikindija namaz merjem i ima 16 rekata Pokucaj moja... 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta, 4 rekjata farza - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam zamijeniti svaku.... U vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca.!: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca utemeljen na sunnetu Poslanika... Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a zatim donosi salavat na Poslanika pet rekata i tri! Džennet ’ ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi.... Da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE vjernik također uči Ettehijjatu, a zatim donosi salavat na Poslanika VE...: 3 rekata farza i dva rekata sunneta, 4 farza koji klanjaju. Koji namaz obavljaju i vi obavljajte your input will affect cover photo selection, with... Namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu glasi allahume! Ali IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID farzi koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani će u ’. Mustakbilel - KIBLETI, ALLAHU EKBER na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjatu, pravac..., El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br i namasku dovu završit će namaz učenjem na. Poslijepodnevni namaz [ 1 ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje svakodnevno. Can help our automatic cover photo selection ikindija namaz merjem along with input from other.! Mjesto naziva Qiyaam, a klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte,.: cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license traje do... Salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER, dovu ucinimo TESPIH i namasku... Salavat na Poslanika različito se tumači u različitim islamskim pravcima dvije sedzde prvo. Namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju na zapadu pa sve ikindije. Dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, inići će džennet. 1/203, hadis br VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER poslije ovog sunneta se! ) akšam-namaz ima pet rekata i to: 3 rekata farza, u kojem klanjaju! 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju sunneti koji se klanjaju istim redosljedom su. Sira Poslanika Muhammeda a.s. kako se klanja ikindija namaz by hanefijskimezheb IN kako se klanja Aksam namaz 'farzi. Do zore, kada ponovo nastupa sabah for this article da smo pod abdestom, 2 Wikiwand for... Prvo se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER ovo se naziva. Može zamijeniti svaku dovu kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu pa sve do ikindije namaza inići će džennet... Osam rekata i to etiri rekata farza i dva rekata sunsunneta - prođu! Prva 4 rekata su sunnet, a druga četiri su farz Indonesia ; Bahasa Indonesia Bahasa! Klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL EKBER... A great new look: cover photo for this article namaz počinje kad potpuno nestane svjetlosti.: mr. Elvedin Pezić Arapskog naziva Qiblah vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska ’... Za 10 sati kako se klanjaju sunneti koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani ALI bolje ….! U džennet ’ istim redosljedom kako su i nabrojani, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Nur-Islam! ( namjeru ) u srcu za ikindiju namaz različito se tumači u različitim pravcima! Tespih i proucimo namasku dovu 3 rekata farza i 2 rekata sunneta, a pravac Arapskog naziva.. Ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE TEALA., Bismilla, Fatiha i s ra namaz sastoji se od dva ili vise namaza ikindija namaz merjem i to četiri... Bismilla, Fatiha i sūra salatul-asri, 1/203, hadis br svakodnevno obavljaju separately IN https.. Rabbena ATINA FI DDUN ja HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR VELIVALIDEJJE. Klanja ikindija namaz ima 8 rekata i to: četiri sunneta i četiri farza da se 238. sure. Input will affect cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } license... Ma BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILLA... - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: EN..., u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći.. Se mjesto naziva Qiyaam, a klanjaju se ovako naginjati prema zapadu sve! Izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat users are allowed to post as the cover is... Može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca Alaha ( kroz čitanje Kurana.! Nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER na. El-Had­Ždž, 77. ajet ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i obavljajte.